Liczba dostępnych artykułów: 12
strona 1

  1  2  >>


INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZASIŁEK RODZINNY I DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NA OKRES ZAIŁKOWY 2014/2015

więcej >>
dodano 2014-09-10 13:22:12
wersja do druku


I N F O R M A C J A DLA RODZIN WIELODZIETNYCH
W dniu 27 maja 2014 r. Rząd ustanowił program dla rodzin wielodzietnych, którego celem jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku, umacnianie i wspieranie oraz zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach.
W ramach programu wprowadzona zostanie Karta Dużej Rodziny, jako dokumentu zapewniającego specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód w rodzinie.
więcej >>
dodano 2014-06-13 14:35:27
wersja do druku


PODWYŻSZENIE ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO
Z dniem 1 maja 2014 roku wzrosła wysokość świadczenia pielęgnacyjnego.
więcej >>
dodano 2014-05-13 14:27:07
wersja do druku


INFORMACJA W SPRAWIE ZASIŁKU DLA OPIEKUNÓW
Z dniem 15 maja 2014 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014 r. poz. 567). więcej >>
dodano 2014-05-13 14:25:28
wersja do druku


Zaproszenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kochanowicach
W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (począwszy od 2 lipca br.) w godz. 15.00-18.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kochanowicach dyżur pełni psycholog- Pani Elżbieta Dziewięcka- certyfikowany specjalista psychoterapii z Częstochowy. Bezpłatne konsultacje w szczególności - ale nie tylko - udzielane będą osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin z terenu naszej gminy.
Zapisy na konsultacje przyjmowane są osobiście lub telefonicznie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kochanowicach przy ul. Lublinieckiej 7,tel. 34 35-33-427, 34 35-10-381, 666-874-984. więcej >>
dodano 2012-07-02 09:20:12
wersja do druku


Świetlica Środowiskowa "Słoneczko" zawieszona
Informujemy, że działalność Świetlicy Środowiskowej „Słoneczko” w Kochanowicach została zawieszona z dniem 1 kwietnia 2011roku.
dodano 2011-04-01 13:18:32
wersja do druku


Projekt unijny w GOPS – kolejny rok za nami
Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach już drugi z kolei rok realizował projekt systemowy pod nazwą „Aktywizacja społeczna zawodowa osób bezrobotnych, korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kochanowicach”. więcej >>
dodano 2010-01-20 09:24:33
wersja do druku


„Bezpieczniejsi, bo widoczni”
Współczesny świat stwarza w coraz szerszym zakresie zagrożenia życia ludzkiego, a najbardziej zagrożenia dzieci. Wciąż wzrasta liczba wypadków drogowych – takie niepokojące informacje znajdujemy w codziennej prasie i raportach policyjnych.
Na terenie naszej gminy znajduje się wiele dróg o natężonym ruchu samochodowym. Kierowcy często poruszają się z nadmierną prędkością, jakby zapominali o tym, że nie są jedynymi użytkownikami szosy. Tymi samymi drogami zmuszeni poruszać się są piesi i rowerzyści. Wśród nich duże grono stanowią dzieci wracające z zajęć szkolnych, pozalekcyjnych i świetlicowych do swoich domów.
więcej >>
dodano 2009-10-29 08:36:07
wersja do druku


Copyright © GOPS Kochanowice

Do przeglądania tej witryny zalecamy używania przeglądarki Firefox lub Opera